Werkgebied

Fašade benadert de gevelbouw vanuit de geveltechnologie, welke is gebaseerd op de vakdisciplines:

Indien kennis buiten deze werkgebieden nodig blijkt, werkt Fašade samen met kennisinstituten, testlaboratoria of andere adviesbureaus.

Verenigingen waar in samengewerkt wordt zijn onder andere: