ACTIVITEITEN:

Projectbegeleiding

Fašade begeleidt de gevelbouw van nieuwbouw- en renovatieprojecten, zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw. Afhankelijk van de specifieke vraag van onze opdrachtgever kan deze begeleiding een of meer van onderstaande aspecten omvatten:  

•  product- en systeemontwikkeling

•  optimalisatie van het gevelontwerp

•  programma van eisen

•  bestektekeningen en bestekteksten

•  materiaalkeuze

•  tekeningcontrole van geveldetails

•  kwaliteitsbewaking; productie- en bouwplaatscontroles

•  kostenbewaking

•  testen van gevelelementen op de wind- en waterdichtheid

Gevelontwerp en productontwikkeling

Met de beschikbare raam- en gevelsystemen kan niet altijd aan alle esthetische, functionele, technische en bouwfysische eisen van de architect worden voldaan. Fašade ontwikkelt creatieve, nieuwe oplossingen.

Fašade ontwerpt en ontwikkelt zowel complete gevelprojecten als specifieke gevelproducten. Een voorbeeld hiervan is NOVA«, het allerslankste aluminium profielsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de renovatie van stalen ramen, gevels en glasdaken.

Engineering

De teken- en rekenwerkzaamheden worden door Fašade uitgevoerd in opdracht van fabrikanten en leveranciers van gevels en gevelproducten in binnen- en buitenland.

Hiertoe behoren onder meer alle grote en middelgrote VMRG-bedrijven.

Meten en rekenen

Fašade heeft zich gespecialiseerd in het testen van moderne gevelconstructies op het gebied van bouwfysische en constructieve eigenschappen alsmede de luchtdoorlatendheid en waterdichtheid.

Ook worden testen uitgevoerd om de veiligheid van glasconstructies te toetsen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en toezichthoudende instanties.

Ten behoeve van productontwikkeling en ter ondersteuning van projecten, waarin bouwfysische en/of constructieve problemen worden onderzocht, voert Fašade simulatieberekeningen uit. Hiertoe wordt ondermeer gebruik gemaakt van de eindige elementen methode (FEM).

Onderzoek

In het kader van schades die gerelateerd zijn aan de gevel, zoals glasschade en gevellekkages, wordt door Fašade onderzoek uitgevoerd en worden herstelmaatregelen ontwikkeld. In voorkomende gevallen wordt de kennis van Fašade in arbitrages gevraagd.

Onderwijs

Fašade levert een bijdrage aan het beroepsonderwijs op het gebied van de geveltechnologie, o.m. middels het verzorgen van gastcolleges op Technische Universiteiten en Hogescholen en cursussen van Beroepsopleidingen.

Fašade begeleidt studenten bij stages en afstudeerprojecten.

Glas

Glas speelt in moderne gevels een steeds grotere rol.

Fašade is gespecialiseerd op het gebied van glas, glasproducten en glasnormen.

Door Fašade worden glastoepassingen geadviseerd, beoordeeld, gecontroleerd, berekend en getest. Hierbij betreft het zowel de esthetische en bouwfysische eigenschappen (thermische isolatie, zonwering en geluidisolatie), maar ook de constructieve eigenschappen van glas.

Fašade voert sterkteberekeningen uit van complexe glasconstructies en kan de veiligheid van glasconstructies in de praktijk testen door middel van zandzakslinger en -valproeven.

Arbitrage

Gevelbouw is mensenwerk; van architecten, aannemers en onderaannemers/ gevelbouwers.

Meer dan eens wordt tijdens het bouwproces niet aan de verwachtingen voldaan. Niet zelden wordt na de oplevering geconstateerd dat de gevel gebreken vertoont, zoals waterlekkages, tochtverschijnselen, glasbreuk enz.

Fašade heeft ervaring met deze materie, zowel fundamentele als incidentele gebreken. Deze gebreken kunnen ontstaan in het ontwerp, maar ook in de uitvoering van de constructie. Veelal moet de oorzaak worden gezocht in de 'bouwkundige knoop', daar waar de diverse disciplines elkaar raken; zowel de maatvoering en toleranties, als de diverse materiaaltoepassingen en de (deel)prestaties.

Door onderzoek en/of metingen wordt het probleem geanalyseerd, de knoop ontward en geconcludeerd wat de procesmatige of technische oorzaak van het probleem is.

Met als doel om de eigenaar/gebruiker van het gebouw definitief te verlossen van het probleem, biedt Fašade tevens de oplossing: een praktische, technische remedie, waar alle betrokken partijen mee kunnen instemmen.